SkonRog                     Dansk folkemusik

TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER TEKSTER

 

Pers awten

Weadke tar Weadke tar
Ofrede til Odin og hva` behar
Sang, dans og mjød
Varmed` sig i bå ---lets skød

I tusind` år
En gammel skik
Med kædedans og sang
Blev formet til et helligt bål
Bike bål var kirkens mål

Med ildtegn ud i natten

Omkvæd

Drama kom
til dette bål
Da skibe sku´ af sted
På hvalfangst og de sag´ farvel
Bad om lykke og lidt held

Med ildtegn ud i natten

/:Bike bål ja bike bål
Petrinatten lyser:/
Sang, dans og mjød
Varmed` sig i bålets skød

Ja tiden går
Og vi går med
Et stykke hen ad vej`n
Vi tænder nu et lysets bål
Forårs bål ja forårs bål

Med ildtegn ud i natten

/:Lysets bål, ja lysets bål
Bålets flammer lyser:/ 

Tilbage

 

Vinden fri

<= Download demo

Booking